ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.25 – Tasks 5(A,B)

p.26 – Tasks 2(A,B)

p.27 – Tasks (A,B,C)

HOMEWORK

p.27 – Task D (booklet)