Μελέτη Τρίτης για Πέμπτη
Companion p. 32 (36-68)
Student’s p. 38, 39 + p. 42 (All Tasks)
Wb p. 29, 30, 31

Μελέτη Πέμπτης
Test Units 1 + 2
Companion p. 3-22

Workbook p. 4-25
Student’s p. 6-30
Grammar p. 2 -33