ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.39 – Task 4

p.40 – Task 2(A,B), 3

p.41 – Tasks 4(A,B,C)

HOMEWORK

p.41 – Task D (booklet)