ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.65 – Tasks 4(A,B), 5

p.66 – Tasks 2(A,B)

p.67 – Tasks 3(A,B,C,D)

HOMEWORK

p.67 – Task E