ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.52 – Task 2(A,B), 3(A)

p.53 – Reading + Tasks B, C, D

HOMEWORK

p.53 – Task E (booklet)

Χρησιμοποιείστε τις εικόνες απ’την σελ.116 με την σειρά που είπαμε στην τάξη