ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Companion p. 46, 47 words 63-100 dictation
Student’s book: p. 50 text
p. 54 All Tasks
Workbook p. 37-41 All Tasks