Για Τετάρτη 23/11

Test on Units 1 + 2
Companion p. 3-22
Workbook p. 4-25
Student’s p. 6-30
Grammar p. 2-33

Student’s p. 38, 39 Text A
Workbook: p. 26, 27 All Tasks

Για Δευτέρα 28/11
Companion p. 32, 33 words 52-88