ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Voc Test on Units 3+4 on Monday Companion p. 23-43
Companion p. 38, 44 words 232-26
Student’s p. 48 Text, p. 49 Task 2
Workbook p. 31-37 All Tasks