ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Grammar: Revision Test Units 12-14
Companion p. 47 (142-152)
Companion p. 51 (All Tasks) in class
Student’s p. 62, 63
Workbook p. 50, 51 (ex. A,B,C)