ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Companion p. 43 (1-34)
Student’s p. 50, 51, 52, 53
Workbook p. 46, 47 hw

NEXT THURSDAY TEST UNITS 3 + 4
Companion p. 24-42
Student’s p. 34-56
Workbook p. 28-47