Για Δευτέρα 5/12
REVISION TEST: Units 1 + 2
1) Companion p. 4-23 Λεξιλόγιο – Ασκήσεις
2) Student’s p. 8- 20 Ανάγνωση, Μετάφραση, Ασκήσεις
3) Workbook p. 8 -27 όλες τις ασκήσεις

Μελέτη:
Companion p. 36 (136-170)
Student’s p. 48, 49 (Grammar exercise)
Wb p. 42, 43