ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

For Wednesday (30/11)
Companion p. 35 (101 + 135)
Wb p. 40, 41
Student’s p. 46, 47 (ex.3)

For Next Monday (5/12)
REVISION TEST: Units 1 + 2
Companion p. 4-23
Wb p. 8- 27
Student’s p. 8-30