ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.41 – Tasks 4(A,B)

p.42 – Task 2(A)

p.43 – Tasks B, C

HOMEWORK

p.43 – Task D (booklet)