ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.54 – Task 2(B)

p.55 – Tasks 3(A,B,C)

HOMEWORK

p.55 – Task D (booklet)