ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επανάληψη: Student’s book p. 17, 18, 20, 24, 25, 29 Ανάγνωση, μετάφραση
Ορθογραφία: Λεξιλόγια από 11/10 μέχρι 3/11/22
Grammar p. 40, 41