1. Το λεξιλόγιο Αντιγραφή-Ορθογραφία
2. Σελ. 10 Ανάγνωση, μετάφραση
3. Σελ. 11 Ασκήσεις

talk (τοκ)= μιλάω
skateboard (σκέιτμπορντ) = κάνω σκέιτμπορντ
sing (σινγκ)= τραγουδώ
dance (ντανς)= χορεύω
paint (πέιντ) = χρωματίζω
draw (ντρόου)= σχεδιάζω
dive (ντάιβ) = κάνω κατάδυση
What can you do? = Εσύ τι μπορείς να κάνεις;
She’s from…= Αυτή κατάγεται από..
He’s great! = Είναι φοβερός!