ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

it’s cold today! = κάνει κρύο σήμερα
it’s hot today! = κάνει ζέστη σήμερα
it’s nice! = Είναι ωραίο
This = αυτό
These = αυτά
That = εκείνο
Those = εκείνα
St. Book p. 20, 21: Ανάγνωση, μετάφραση, ασκήσεις
Αντιγραφή – Ορθογραφία το λεξιλόγιο
Workbook p. 15, 16, 17, 18, 19
Companion p. 18: Προσωπικές Αντωνυμίες και Κτητικά επίθετα: απ’ έξω – Ορθογραφία