ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

I always play football  = Εγώ πάντα παίζω ποδόσφαιρο
on Mondays = τις Δευτέρες
He sometimes goes = Αυτός μερικές φορές πηγαίνει
to the cinema. = κινηματογράφο
They never go to school = Αυτοί ποτέ δεν πάνε σχολείο
at the weekend = το Σαββατοκύριακο.
Listen, read and sing = Άκου, διάβασε και τραγούδα
always (όλγουις) = πάντα
sometimes (σάμτάιμς) = μερικές φορές
never (νέβερ) = ποτέ

Μελέτη
1) Το λεξιλόγιο Αντιγραφή-Ορογραφία
2) Student’s Book p. 49, 50
3) Workbook p. 38-42