ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

moustache (μουστας) = μουστάκι
beard (μπιρντ) = μούσι
freekles (φρέκλς) = φακίδες
shopping centre= εμπορικά κέντρα
This is fun! (δις ις φαν) = έχει πλάκα
Let’s see = για να δούμε
Boys, come out = Αγόρια βγείτε έξω
have got = έχω
has got = έχει

1) Αντιγραφή-Ορθογραφία
2) Book p. 17 Ανάγνωση-Μετάφραση