ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επανάληψη
1. Student’s p. 30, 32, 34, 35, 36, 37
2. Ορθογραφία: Λεξιλόγια από 8/11/22 μέχρι και 22/11/22
Grammar p. 42, 43