ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 α. Επανάληψη
1. Student’s p. 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15: Ανάγνωση, Μετάφραση
2. Ορθογραφία τα λεξιλόγια 20/09/22 + 06/10/22

β. Grammar p. 38, 39 (in class)