ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

shoulder (σούλντερ) = ώμος
toes (τόους) = δάχτυλα
knee (νίι) = γόνατα
teeth (τίιθ) = δόντια
ankle (άνκλ) = αστράγαλος
feet (φίιτ) =  πατούσες
stomach (στόμακ) = στομάχι
later (λέιτερ) = αργότερα
I’m here (άιμ χίαρ) = εδώ είμαι!
I don’t know! (αι ντόντ νόου) = δεν ξέρω!
let’s go home! = Ας πάμε σπίτι

1) Αντιγραφή – Ορθογραφία το λεξιλόγιο
2) Book p. 23
3) Workbook p. 21
4) Grammar p. 8,9, 10

5) Companion p. 18: Πρ. Αντωνυμίες + Κτητ. Επίθετα: Απ΄έξω Ορθογραφία