ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

How much is the…?  = Πόσο κάνει το…?
How much are the..? = Πόσο κάνουν τα..?
choose = Διαλέγω
listen = ακούω προσεκτικά
repeat = επαναλαμβάνω
go straight = πήγαινε ευθεία
turn right = Στρίψε δεξιά
Don’t = ΜΗ
cross the street here = Διέσχισε το δρόμο εδώ
Put your seat belt on = Φόρεσε τη ζώνη σου
What do you know about signs..? = Τι γνωρίζεις για τα σήματα;

Μελέτη
1) To λεξιλόγιο Αντιγραφή – Ορθογραφία
2) Student’s p. 44