1) Το λεξιλόγιο αντιγραφή-ορθογραφία.
2) Σελ. 8 Ανάγνωση, μετάφραση.
3) Σελ. 9 ασκήσεις 3,4.