ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

α) Επανάληψη
1. Student’s p. 39, 40, 42, 45, 46, 47: Ανάγνωση, μετάφραση
2. Ορθογραφία: Λεξιλόγιο από Companion p. 26, 27

β) Grammar p. 44, 45, 46

γ) Επαναληπτικό test για Units 1-4
Student’s p. 8-50
Companion p. 9-27 (όλες τις λέξεις)