ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

angry (άγκρι) = θυμωμένος-η-ο
scared (σκέαρντ) = τρομαγμένος-η-ο
tired (τάιερντ) =  κουρασμένος-η-ο
bored (μπόρντ) = βαριεστημένος-η-ο
clean (κλιν) = καθαρός-η-ο
dirty (ντέρτι) = βρώμικος-η-ο
big (μπιγκ) = μεγάλος-η-ο
small (σμολ) = μικρός-η-ο
It’s sunny (ιτς σάννυ) = Έχει λιακάδα
poor kitty (πούρ κίτι) = Καημένο γατάκι

1) Το λεξιλόγιο αντιγαφή-ορθογραφία
2) p. 8 Ανάγνωση- μετάφραση.