ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1) Χωρίς νέο λεξιλόγιο
1) Grammar p. 33-37 (στην τάξη)
NO Homework