ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

What are you doing? = Τι κάνεις;
she’s studying= Αυτή μελετάει
she’s cleaning = αυτή καθαρίζει
He’s watching TV = αυτός βλέπει τηλεόραση
They’re listening to music = Αυτοί ακούνε μουσική
He’s reading = Αυτός διαβάζει
It’s a beautiful day! = Είναι 1 ωραία μέρα!
The sun is up! = Ο ήλιος έχει βγει!
Let’s go to the park! = Ας πάμε στο πάρκο
And have some fun! = Κι ας διασκεδάσουμε!

1) Το λεξιλόγιο Αντιγραφή – Ορθογραφία
2) Companion 17 “have got” απ’ έξω + ορθογραφία
3) Student’s: p. 24, 25, 26
4) Workbook: 22,23,24
5) Grammar p. 8,9,10,11,12