ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επανάληψη
1. Student’s p. 39, 40, 42, 43, 46, 47
2. Ορθογραφία: Λεξιλόγια από 21/11/22 μέχρι και 19/12/22
Grammar p. 44, 45, 46