Επανάληψη: Student’s book p. 17, 18, 20, 24, 25, 29 Ανάγνωση, μετάφραση
Ορθογραφία: Λεξιλόγια από 10/10 μέχρι 4/11/22
Grammar p. 40, 41