ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

twenty-six = 26
twenty-seven = 27
twenty-eight = 28
twenty-nine = 29
thirty (θέρτι) = 30
forty =  40
fifty = 50
sixty = 60
seventy = 70
eighty = 80
ninety (νάιντι) = 90
a hundred (ε χάντρεντ) = 100

Μελέτη
1) Το λεξιλόγιο Αντιγραφή-Ορθογραφία
2) Student’s p. 42, 43
3) Workbook p. 28, 29, 30