1.Σελ. 10 Ανάγνωση, μετάφραση.
2. Σελ. 11 Ασκήσεις.
3. Το λεξιλόγιο Αντίγραφη – Ορθογραφία.

talk (τοκ)= μιλάω
skateboard (σκέιτμπορντ) = κάνω σκέιτμπορντ

sing (σινγκ)= τραγουδώ
dance (ντανς)= χορεύω
paint (πέιντ) = χρωματίζω
draw (ντρόου)= σχεδιάζω
dive (ντάιβ) = κάνω κατάδυση
What can you do? = Εσύ τι μπορείς να κάνεις;
She’s from…= Αυτή κατάγεται από..
He’s great! = Είναι φοβερός!