ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επανάληψη
1. Student’s p. 30, 32, 34, 35, 36, 37 Ανάγνωση, μετάφραση
2. Ορθογραφία: Λεξιλόγια από 7/11/22 μέχρι και 16/11/22
Grammar p. 42, 43