ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

HONORS

p.162+163 – Speaking Test 7 completed

p.122 – All tasks

p.123 – All tasks

p.124 – Tasks D, E

HOMEWORK

p.124 – Task F