ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.37 – Tasks 4, 5

p.39 – Tasks 4, 5(A,B)

p.41 – Tasks 4(A,B)

HOMEWORK

p.37 – Task 6 (booklet)