ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

STUDENT’S BOOK

p.69 – Tasks 3(A,B), 4(A,B,C)

p.70 – Tasks 2, 3(A)

p.71 – Tasks B, C

HOMEWORK

p.71 – Task D