ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

artist (άρτιστ) = καλλιτέχνης
eyes (άις) = μάτια

ears (ίαρς) = αυτιά
nose (νόουζ) = μύτη
mouth (μάουθ) = στόμα
hair (χέαρ) = μαλλιά
face (φέις) = πρόσωπο
show (σόου) = δείχνω
shout (σάουτ) = φωνάζω

ΜΕΛΕΤΗ
Λεξιλόγιο Αντιγραφή-Ορθογραφία
Student’s Book σελ 38, 39 Ανάγνωση-Μετάφραση