D, d (ντι)= –
duck (ντακ) = πάπια
E,e (ι) = –
egg (εγκ) = αυγό
F, f (εφ) = –
fish (φις) = ψάρι

Λεξιλόγιο – Αντιγραφή – Ορθογραφία