Το λεξιλόγιο Αντιγραφή και Ορθογραφία

D,d = ντι = –
duck = ντακ = πάπια
E,e = ι = –
egg = εγκ = αυγό
F,f = εφ = –
fish = φις = ψάρι