ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Can (καν) = μπορώ
Can’t (κεντ) = δεν μπορώ
do (ντου) = κάνω
but (μπατ) = αλλά
spell (σπελ) = συλλαβίζω
count (κάουντ) = μετρώ
write (ράιτ) = γράφω
paint (πέιντ) = ζωγραφίζω, βάφω
smell (σμελ) = μυρίζω

Μελέτη:
Λεξιλόγιο Αντιγραφή-Ορθογραφία
Student’s book σελ. 34 Ανάγνωση-Μετάφραση
Να φέρω όλα τα βιβλία