ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:  Student’s book  σελ.9,10,12,14,16,17,19,20,22,24,25,26,27

Ανάγνωση-Μετάφραση