ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

cute (κιουτ) = χαριτωμένο
foot-feet (φουτ-φιτ) = πόδι- πόδια (πατούσα)
tooth-teeth (τουθ-τιθ) = δόντι-δόντια
animal (άνιμαλ) = ζώα
bat (μπάτ) = νυχτερίδα
scary (σκέρι) =
τρομακτικός
hand (χάντ) = χέρι (παλάμι)
lips (λίπς) = χείλη

Μελέτη:
Λεξιλόγιο Αντιγραφή-Ορθογραφία
Student’s book Επανάληψη Ανάγνωση σελ. 10, 12, 16, 17, 19, 20