ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8, ΠΕΥΚΗ ΤΗΛ. 2108028149 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

P,p (πι) = –
pen (πεν) = στυλό
Q,q (κιου)= –
queen (κουίν) = βασίλισσα
R,r (αρ) = –
rabbit (ράμπιτ) = κουνέλι

Λεξιλόγιο- Αντιγραφή- Ορθογραφία
ABC book σελ.9